Đang tải...
  1. Câu chuyện khởi nghiệp

   Đề tài thảo luận:
   2
   Bài viết:
   13
   RSS
  2. Tìm mentors

   Đề tài thảo luận:
   32
   Bài viết:
   58
   RSS
  3. Tuyển dụng

   Đề tài thảo luận:
   96
   Bài viết:
   112
   RSS
  1. Tư vấn pháp lý

   Đề tài thảo luận:
   5
   Bài viết:
   15
   RSS
  2. Tư vấn kinh doanh

   Đề tài thảo luận:
   15
   Bài viết:
   26
   RSS
  3. Tư vấn đầu tư

   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   11
   RSS
  4. Hợp tác kinh doanh

   Đề tài thảo luận:
   17
   Bài viết:
   26
   RSS
  5. Blogs thành viên

   Đề tài thảo luận:
   8
   Bài viết:
   29
   RSS
  6. Thẻ hội viên

   Đề tài thảo luận:
   781
   Bài viết:
   2,610
   Mới nhất: win2888 goglobalgroup09, 29/6/17 lúc 09:27
   RSS
  1. Đầu tư cá nhân

   Đề tài thảo luận:
   33
   Bài viết:
   40
   Mới nhất: Quang Mai Duy saigonso2071, 13/6/17
   RSS
  2. Quỹ đầu tư

   Đề tài thảo luận:
   5
   Bài viết:
   20
   RSS
  1. Thông tin tổng quan

   Đề tài thảo luận:
   345
   Bài viết:
   1,309
   Mới nhất: win2888 goglobalgroup09, 29/6/17 lúc 09:30
   RSS
  2. Hoạt đông Offline

   Chương trình họp mặt được tổ chức định kỳ hàng quý hoặc hàng 6 tháng: Nơi các thành viên chính thức và các thành viên VIP tham gia giao lưu, gặp gỡ trực tiếp Những ý tưởng táo bạo, những dự án tiềm năng sẽ có cơ hội trình bày tại MPC Business Lounge để tìm kiếm đối tác, huy động vốn từ mạng lưới các nhà đầu tư trong CLB hoặc từ các Quỹ đầu tư mạo hiểm, các nguồn khác.
   RSS
  3. Tuyển dụng

   Đề tài thảo luận:
   446
   Bài viết:
   1,530
   Mới nhất: win2888 goglobalgroup09, 29/6/17 lúc 09:09
   RSS
  1. Giới thiệu đối tác

   Đề tài thảo luận:
   11
   Bài viết:
   18
   Mới nhất: Phụ gia thực phẩm baotripccc, 13/2/17
   RSS
  2. Hoạt động đối tác

   Đề tài thảo luận:
   27
   Bài viết:
   45
   RSS
  1. Công nghệ

   Đề tài thảo luận:
   59
   Bài viết:
   59
   RSS
  2. Đầu tư

   Đề tài thảo luận:
   55
   Bài viết:
   55
   RSS
  3. Khởi nghiệp

   Đề tài thảo luận:
   108
   Bài viết:
   108
   RSS
  4. Chia sẻ kinh nghiệm

   Đề tài thảo luận:
   81
   Bài viết:
   81
   RSS
  5. Kinh doanh

   Đề tài thảo luận:
   67
   Bài viết:
   67
   RSS
  6. Khác

   Đề tài thảo luận:
   38
   Bài viết:
   38
   RSS
  1. Kinh doanh

   Đề tài thảo luận:
   22
   Bài viết:
   56
   Mới nhất: phần mềm quản lý kho baotripccc, 10/6/17
   RSS
  2. Đầu tư và Khởi nghiệp

   Đề tài thảo luận:
   14
   Bài viết:
   45
   RSS
  3. Kế hoạch, hướng dẫn kinh doanh

   Đề tài thảo luận:
   2
   Bài viết:
   21
   RSS
  4. Quản lý pháp luật

   Đề tài thảo luận:
   2
   Bài viết:
   9
   Mới nhất: Thành lập công ty nguyenthianhh25, 11/4/17
   RSS
  5. Nhân sự

   Đề tài thảo luận:
   2
   Bài viết:
   17
   RSS
  6. Khác

   Đề tài thảo luận:
   1,122
   Bài viết:
   1,308
   RSS
  1. Khởi nghiệp

   Đề tài thảo luận:
   99
   Bài viết:
   126
   RSS
  2. Đầu tư

   Đề tài thảo luận:
   32
   Bài viết:
   38
   RSS
  3. Họp mặt,giao lưu

   Đề tài thảo luận:
   346
   Bài viết:
   378
   Mới nhất: Tìm chồng meoxinh0112, 26/6/17 lúc 12:07
   RSS