Đang tải...
  1. Câu chuyện khởi nghiệp

   Đề tài thảo luận:
   2
   Bài viết:
   9
   RSS
  2. Tìm đầu tư

   Đề tài thảo luận:
   2
   Bài viết:
   12
   Mới nhất: Dự án cần đầu tư denled3d3012, 21/2/17 lúc 00:06
   RSS
  3. Tìm mentors

   Đề tài thảo luận:
   32
   Bài viết:
   49
   RSS
  4. Tuyển dụng

   Đề tài thảo luận:
   96
   Bài viết:
   109
   RSS
  1. Tư vấn pháp lý

   Đề tài thảo luận:
   5
   Bài viết:
   14
   RSS
  2. Tư vấn kinh doanh

   Đề tài thảo luận:
   15
   Bài viết:
   22
   RSS
  3. Tư vấn đầu tư

   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   8
   RSS
  4. Hợp tác kinh doanh

   Đề tài thảo luận:
   17
   Bài viết:
   25
   RSS
  5. Blogs thành viên

   Đề tài thảo luận:
   8
   Bài viết:
   24
   RSS
  6. Thẻ hội viên

   Đề tài thảo luận:
   601
   Bài viết:
   1,730
   RSS
  1. Đầu tư cá nhân

   Đề tài thảo luận:
   33
   Bài viết:
   37
   Mới nhất: Quang Mai Duy denled3d3012, 21/2/17 lúc 00:07
   RSS
  2. Quỹ đầu tư

   Đề tài thảo luận:
   5
   Bài viết:
   17
   RSS
  1. Hoạt đông Offline

   Chương trình họp mặt được tổ chức định kỳ hàng quý hoặc hàng 6 tháng: Nơi các thành viên chính thức và các thành viên VIP tham gia giao lưu, gặp gỡ trực tiếp Những ý tưởng táo bạo, những dự án tiềm năng sẽ có cơ hội trình bày tại MPC Business Lounge để tìm kiếm đối tác, huy động vốn từ mạng lưới các nhà đầu tư trong CLB hoặc từ các Quỹ đầu tư mạo hiểm, các nguồn khác.
   RSS
  2. Tuyển dụng

   Đề tài thảo luận:
   366
   Bài viết:
   1,038
   RSS
  1. Giới thiệu đối tác

   Đề tài thảo luận:
   11
   Bài viết:
   18
   Mới nhất: Phụ gia thực phẩm baotripccc, 13/2/17
   RSS
  2. Hoạt động đối tác

   Đề tài thảo luận:
   27
   Bài viết:
   39
   RSS
  1. Công nghệ

   Đề tài thảo luận:
   59
   Bài viết:
   59
   RSS
  2. Đầu tư

   Đề tài thảo luận:
   55
   Bài viết:
   55
   RSS
  3. Khởi nghiệp

   Đề tài thảo luận:
   108
   Bài viết:
   108
   RSS
  4. Chia sẻ kinh nghiệm

   Đề tài thảo luận:
   81
   Bài viết:
   81
   RSS
  5. Kinh doanh

   Đề tài thảo luận:
   67
   Bài viết:
   67
   RSS
  6. Khác

   Đề tài thảo luận:
   38
   Bài viết:
   38
   RSS
  1. Kinh doanh

   Đề tài thảo luận:
   20
   Bài viết:
   48
   RSS
  2. Đầu tư và Khởi nghiệp

   Đề tài thảo luận:
   14
   Bài viết:
   40
   RSS
  3. Kế hoạch, hướng dẫn kinh doanh

   Đề tài thảo luận:
   2
   Bài viết:
   12
   RSS
  4. Quản lý pháp luật

   Đề tài thảo luận:
   2
   Bài viết:
   7
   Mới nhất: Thành lập công ty baotripccc, 31/1/17
   RSS
  5. Nhân sự

   Đề tài thảo luận:
   2
   Bài viết:
   10
   RSS
  6. Khác

   Đề tài thảo luận:
   1,055
   Bài viết:
   1,180
   Mới nhất: Hẹp bao quy đầu là gì ? tuan1997, 27/2/17 lúc 10:56
   RSS
  1. Khởi nghiệp

   Đề tài thảo luận:
   94
   Bài viết:
   114
   RSS
  2. Đầu tư

   Đề tài thảo luận:
   32
   Bài viết:
   35
   RSS
  3. Hội thảo

   Đề tài thảo luận:
   68
   Bài viết:
   81
   RSS
  4. Họp mặt,giao lưu

   Đề tài thảo luận:
   338
   Bài viết:
   348
   RSS