1. Moderator Administrator

  Số bài viết:
  357
  Đã được thích:
  26
  Điểm thành tích:
  28
  nguyen-hong-truong 1

  Nguyễn Hồng Trường, Giám đốc Phát triển Kinh doanh và Công nghệ của IDG Ventures Vietnam.

  Với cương vị của mình, hiện tại ông Trường đang đảm nhiệm việc tìm kiếm và đánh giá các cơ hội đầu tư, phát triển mạng lưới kinh doanh và mối quan hệ của IDGVV và đồng thời tư vấn về chiến lược cho đội ngũ lãnh đạo của các công ty trong danh mục đầu tư của IDGVV.

  Trước khi làm việc tại IDG Ventures, ông Trường là người điều hành nhóm Liên kết ngành Phần mềm/Công nghệ Thông tin & Truyền thông Việt Nam, trong khuôn khổ hoạt động của Dự án Nâng cao Năng lực Cạnh tranh Việt Nam (VNCI), do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ và được vận hành bởi công ty tư vấn phát triển kinh tế hàng đầu Hoa Kỳ Development Alternatives Inc (DAI)

  Trước đó, Ông Trường là người điều phối các chương trình phát triển kinh tế tư nhân cho một số ngành kinh tế Việt Nam tại công ty tư vấn quản lý và chiến lược J. E. Austin Associates, Inc.

  Trước khi làm việc tại các công ty tư vấn, ông là trợ lý giám đốc thương hiệu tại Tập đoàn Procter & Gamble (P&G) Việt Nam và là người đã xây dựng chiến lược marketing cho nhiều sản phẩm thành công của công ty.

  Ông Trường tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh loại ưu tại Đại học Webster Hoa Kỳ. Ông tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế tại Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội và Cử nhân Luật học tại Đại học Luật Hà Nội.

Chia sẻ trang này